จุดเริ่มต้นร้านเกิดขึ้นจากความชอบและความสนใจในตัวผักสลัดปลอดสารพิษ ของคุณกรรณิการ์ สิทธิชัย ผู้ก่อตั้งฟาร์มและร้านเวจจี้ มิลล์ เนื่องจากคุณแม่ของคุณกรรณิการ์เป็นคนใส่ใจดูแลสุขภาพ มีการเลือกชนิดของอาหารที่กินแต่ละวัน โดยจะทานอาหารเพียงวันละ 2 มื้อ คือมื้อเช้า และมื้อเที่ยง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเมนูปลา ผัก และผลไว้ คุณกรรณิการ์จึงมีหน้าที่คอยซื้ออาหารรวมผักสดและผลไม้ให้คุณแม่ตลอดมา

ปี 2552

คุณกรรณิการ์ได้เริ่มรู้จักกับผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ครั้งแรกในซุ๊ปเปอร์มาร์เก็ต และได้ซื้อให้คุณแม่รับประทาน รวมทั้งรับประทานเองด้วย เมื่อซื้อบ่อยๆ ก็เริ่มสนใจหาข้อมูลของผักสลัดปลอดสาร รวมทั้งสนใจวิธีการปลูกผักแบบไฮโดรโปร์นิกส์

ในปี 2554

เป็นปีที่เริ่มศึกษาเรื่องการปลูกอย่างจริงจัง โดยซื้อชุดปลูกสมัครเล่นเพื่อทดลองปลูกเองที่บ้าน มีการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรสอนการปลูกผักไฮโดรโปร์นิกส์อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากฟาร์มต่างๆ ที่เปิดอบรม รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2555

เดือนกรกฏาคม ได้เช่าที่ขนาดประมาณ 1 ไร่ เพื่อทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ขึ้นมา โดยตั้งชื่อว่า “ฟาร์มเวจจี้ มิลล์” สามารถเก็บผลผลิตครั้งแรกได้ในเดือน กันยายน

ปี 2555

เดือนตุลาคม ได้ก่อสร้างร้านค้าเล็กไว้หน้าฟาร์ม เพื่อจำหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์ที่ผลิตขึ้นมาให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ และได้เริ่มเปิดจำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบหลักๆ คือผักที่ปลูกเองภายในฟาร์มอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อ “ร้านเวจจี้ มิลล์”

ประวัติผู้บริหาร

คุณกรรณิการ์ สิทธิชัย

ผู้ก่อตั้งคือ “คุณกรรณิการ์ สิทธิชัย” จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือน ทำงานในองค์กรต่างๆ ในส่วนของการขายและการตลาด ตั้งแต่ปี 2539 ในปี 2547 ได้เปลี่ยนเส้นทางการทำงานมาเป็นวิทยากร ภายในองค์กรให้กับธนาคารชั้นนำ ในปี2550 ได้เข้าร่วมงานกับบริษัทออคิด สลิงชอท ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ในปี 2554 ได้ผันตัวมาเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ จนถึงปัจจุบัน

ประวัติทีมงานสำคัญ

คุณคณิตสรณ์ เชื้อทอง

ผู้รับคิดค้นเมนูอาหารที่จำหน่ายภายในร้านเวจจี้ มิลล์ ทั้งหมด รวมทั้ง รวมทั้งรับผิดชอบในการปรุงอาหารเมนูทั้งหมด คือ “คุณคณิตสรณ์ เชื้อทอง” จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการท่องเที่ยว และได้ทำงานเป็นไกด์ เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ซึ่งในระยะหลังๆ คุณคณิตสรณ์ มีความสนใจเกี่ยวกับด้านการทำอาหารนานาชาติ จึงได้สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด เป็นเวลา 3 เดือน และได้เข้าอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรน้ำผลไม้ปั่น รวมทั้งหลักสูตรการทำน้ำสลัด อีกหลายๆ สถาบันอบรม คุณคณิตสรณ์นำความรู้ทั้งหมดที่ได้ มาประยุกต์และคิดค้นสูตรของตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของร้านเวจจี้ มิลล์ ไม่ว่าจะเป็น เมนูสเต๊ก เมนูสปาเก็ตตี้ เมนูซุป เมนูข้าว รวมทั้งเมนูพิเศษอื่นๆ

คุณคณิตสรณ์ ยังเป็นบุคคลสำคัญในการบริหารงานส่วนของฟาร์มทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนการผลิตตลอดไปจนถึงการเก็บผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งยังดูแลในส่วนของระบบต่างๆ ที่ใช้ภายในฟาร์มอีกด้วย

วิสัยทัศน์:

เป็นสถานที่ให้บริการสำหรับคนรักผักอย่างครบวงจรที่ดีที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ:

1. เป็นร้านอาหารที่ทำให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพดี มีความสุข และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

2. คัดเลือกและสร้างสรรค์วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

3. มีผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ครอบคลุม สามารถตอบโจทย์คนรักผักได้อย่างครบวงจร

4. สร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้ชุมชนน่าอยู่

คำขวัญ:

“Eat Right, Be Bright”... กินดี..ชีวิตสดใส! กับทุกเมนูที่เสิร์ฟ